Udstationering

Sprogpakke for hele familien

Målgruppe
Alle medarbejdere der skal udstationeres i kortere eller længere perioder. Vi tilbyder en samlet sprogpakke for hele familien, så alle kommer godt fra start i det nye land.

Formål
at give den udstationerede medarbejder den nødvendige sprogkompetence på fremmedsproget, så det nye job kan bestrides rent sprogligt fra første dag
at give den medfølgende ægtefælle/samlever en generel sprogkompetence i det pågældende sprog, så vedkommende kan klare sig i den nye dagligdag
at lære familiens børn så meget sprog, at de kan fungere i skolen eller børnehaven fra første dag, så de ikke lider unødige nederlag

Indhold

1. Jobpakke: Intensiv fleksibel sprogtræning på jobniveau såvel alment som fagligt for den udstationerede medarbejder, hvor man kommer tæt på de sprogkompetencer som jobbet kræver. Orientering om det pågældende lands økonomi, politik, kultur/værdinormer og historie.

2. Ægtefællepakke: Generel træning i dagligdags-sproget på det pågældende sprog for den medfølgende ægtefælle/samlever med vægt på small talk, indkøb, restaurant, kontakt med myndigheder, skole og andre institutioner. Orientering om landets kultur, mentalitet og værdinormer.

3. Børnepakke: For de børn, der skal i børnehave i det nye land, er der primært fokus på at lære dem - gennem leg og spil - så meget sprog, at de kan klare sig blandt andre børn i deres nye hverdag. De skolesøgende børn får dels et kraftigt løft i det nye sprog, dels en intensiv træning på fremmedsproget i de skolefag, de skal modtage undervisning i på deres nye skole. Vi fremskaffer gennem kontakt til skolen præcis de lærebøger, de kommer til at bruge. Det betyder, de er godt klædt på til deres nye skolegang.

Varighed
Jobpakken kan strække sig fra 20 til 100 lektioner afhængig af sprogniveau og træningsbehov. Lektionerne kan afvikles fleksibelt efter deltagerens kalender - meget intensivt eller over en længere periode. Aftale fra gang til gang kan arrangeres.

Ægtefællepakken kan typisk strække sig fra 20 til 50 lektioner efter behov. Om ønsket kan ægtefællen undervises i sit hjem, såfremt der efterfølgende skal undervises eventuelle børn i familien samtidigt. Ægtefællen kan naturligvis også undervises her på skolen.

Børnepakken afvikles som regel i familiens hjem, mens medfølgende ægtefælle er til stede. Undervisningsperioden bør strække sig over nogle måneder ideelt, så børnene kan få ro til at lære fremmedsproget i deres eget tempo.