Teknisk engelsk

Målgruppe
Medarbejdere, der beskæftiger sig med den tekniske side af produktionen, og som har behov for at kunne forstå og/eller udtrykke sig præcist og nuanceret om tekniske forhold på engelsk.

Formål
at øge deltagernes kendskab til teknisk engelsk generelt og især inden for den enkelte virksomheds fagområde
at give deltagerne lejlighed til at formulere sig på engelsk om tekniske anliggender
at forbedre deltagernes sprogfærdighed i realistiske kommunikations-situationer.

Indhold
Indholdet skræddersys efter den enkelte virksomheds behov og ønsker. Der tages i tekstvalget udgangspunkt i virksomhedens eget materiale. Derudover arbejdes der med den særlige sætningsopbygning (syntaks), der forekommer i teknisk sprog.

Varighed
30 eller 40 lektioner efter aftale.