Teamsmøder på engelsk

Målgruppe
Alle medarbejdere der har behov for at kunne formulere sig korrekt og forståeligt på engelsk på et Teamsmøde omkring både faglige og almindelige emnekredse.

Formål
At lære dig at planlægge og gennemføre et Teams møde på den mest effektive måde når det skal foregå på engelsk.

Indhold

  • at lære dig at planlægge mødet og give det en effektiv struktur
  • at give dig nogle mundtlige sprogkompetencer på engelsk, der gør dig i stand at formulere dig klart og koncist i komprimeret form.
  • vi træner din lytteforståelse af talt engelsk- især når det går stærkt
  • vi lærer dig at opsummere og konkludere på mødet på et professionelt engelsk.
  • vi bruger rollespil og fiktive Teams møder som øvelser.

Tid
Kurset består af et undervisningsmodul på 20 lektioner à 45 minutter, som kan afvikles intensivt over 2 kursusdage eller over 10 uger. Kurset kan afvikles som enetimer eller group sessions

Sted
Undervisningen kan foregå f2f hos os eller hos jer. Eller som online kursus.