Generelt engelsk - åbent kursus

Målgruppe
Medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet engelskundervisning.

Formål

  • at øge deltagernes talefærdighed på engelsk
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situations dialoger etc.
  • at gøre deltagerne bevidste om de muligheder, de selv har for at holde erhvervede sprogfærdigheder vedlige

Indhold
Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer. Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt. Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg. Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed. Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

.

Varighed
Kurset består af 20 lektioner som afvikles med 2 lektioner a 45 minutter pr. mødegang over 10 uger.

Tid:
Undervisningen foregår fra kl. 16:00 til 17:30 over ti mødegange.

Lokation 
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V. Kan også afholdes som et online kursus.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 


Lukket firmahold eller enetimer afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale. Kan også afholdes som et online kursus.
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

 

Åbne kurser