Business engelsk

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der ønsker at kunne deltage i, eller selvstændigt gennemføre møder, præsentationer og forhandlinger på engelsk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Der forudsættes et rimeligt, alment niveau i engelsk for at kunne deltage. Vi tilbyder gratis niveautest.

Formål
- at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at gennemføre et møde, en præsentation eller en forhandling mere effektivt
- at give deltagerne lejlighed til at prøve sig af på engelsk i realistiske rollespil om møder, præsentationer og forhandlinger

.

Indhold
Vi starter med at give alle deltagerne et mundtligt brush-up på videregående niveau så  alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af møder, præsentationer og forhandlinger.
Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på engelsk.
Vi træner deltagerne i aktiv lytning på engelsk med fokus på de finere nuancer i sproget.
God sproglig takt og tone ved møder, præsentationer og forhandlinger gennemgås.
Mange praktiske og realistiske møder, præsentationer og forhandlinger gennemføres under hele kurset.

Tid
Åbent kursus: Kurset består af 20 lektioner a 45 minutter, der undervises 2 lektioner pr. mødegang, i alt 10 mødegange. 

  • Tirsdage kl. 09.00-10.30 
  • Torsdage kl. 16.00-17.30

Lokation
Vi tilbyder både undervisning online og ved fremmøde på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1620 København V.
Ved tilmelding venligst informer om du ønsker undervisning online eller ved fremmøde.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 4.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 

Åbne kurser