Business engelsk - online

Online
Kurset foregår som onlineundervisning via Teams.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der ønsker at kunne deltage i, eller selvstændigt gennemføre møder, præsentationer og forhandlinger på engelsk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Der forudsættes et rimeligt, alment niveau i engelsk for at kunne deltage. Vi tilbyder gratis niveautest.

Formål
- at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at gennemføre et møde, en præsentation eller en forhandling mere effektivt
- at give deltagerne lejlighed til at prøve sig af på engelsk i realistiske rollespil om møder, præsentationer og forhandlinger

.

Indhold
Vi starter med at give alle deltagerne et mundtligt brush-up på videregående niveau så  alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af møder, præsentationer og forhandlinger.
Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på engelsk.
Vi træner deltagerne i aktiv lytning på engelsk med fokus på de finere nuancer i sproget.
God sproglig takt og tone ved møder, præsentationer og forhandlinger gennemgås.
Mange praktiske og realistiske møder, præsentationer og forhandlinger gennemføres under hele kurset.

Tid
Lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.
Åbent kursus: 20 lektioner, 2 lektioner à 45 minutter pr. mødegang over 10 uger.
Vælg mellem tirsdage kl. 09.00-10.30 eller torsdage kl. 16.00-17.30
Dato for start af kurser, se nederst på siden.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 

Åbne kurser