Dansk sprogkurser

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at lære dansk i en lille effektiv gruppe eller i et enetime-forløb, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Kursusindhold vil blive tilpasset 100% til jeres behov og ønsker.

Formål
at lære deltagerne mundtligt dansk på den kortest mulige tid
at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt
at give deltagerne sproglig selvtillid på dansk

Indhold
Vi taler på dansk lige fra begyndelsen og arbejder med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltageren til at udtrykke sig på dansk. Samtale, diskussion og rollespil med underviseren og mellem eleverne anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Dansk grammatik- og danske udtaleregler bliver gennemgået og vi vil træne intenst i at forøge det aktive ordforråd. Vi vil også arbejde med passiv forståelse af talt og skrevet dansk gennem bl.a. lytteøvelser og læse-test.

Instruktører
Instruktørerne har typisk dansk som modersmål og en uddannelse som cand. mag. i dansk fra universitetet og er vant til at undervise i dansk som fremmedsprog.

Tid
Åbent kursus: Kurset består af 20 lektioner, som afvikles over 10 mødegange.

På forskellige ugedage har vi avanceret niveau, intermediate og begynder-niveau.

For individuelle aftaler og firma-aftaler kan vi aftale 20-40 lektioner eller efter behov.

Sted
Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V eller Ny Banegårdsgade 55,4. 8000 Århus.
Vi underviser hos virksomheder i hele Danmark efter nærmere aftale.