Billede2

Hvad får man ud af et sprogkursus i dansk? E

Når man tager sit sprogkursus her hos os er det vigtigt, at man får en god ballast med herfra, og i langt højere grad kan begå sig på dansk. Vi går utroligt meget op i den individuelle læring, så hver enkelt deltager får åbnet op for mest muligt potentiale. Nøglen er god og interaktiv undervisning, som vi har mange års erfaring med, gennem vores mange sprogkurser i dansk.

Formål med sprogkurset i dansk

  • at lære deltagerne mundtligt dansk på den kortest mulige tid
  • at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt
  • at give deltagerne sproglig selvtillid på dansk

Målgruppe for kurset

Sprogkurset i dansk henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at lære dansk i en lille effektiv gruppe eller i et enetime-forløb, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager for maksimalt. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Kursusindhold vil blive tilpasset 100% til jeres behov og ønsker.

Indhold på sprogkurset

Vi taler på dansk lige fra begyndelsen på sprogkurset og arbejder med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltageren til at udtrykke sig på dansk. Samtale, diskussion og rollespil med underviseren og mellem eleverne anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Dansk grammatik- og danske udtaleregler bliver gennemgået og vi vil træne intenst i at forøge det aktive ordforråd. Vi vil også arbejde med passiv forståelse af talt og skrevet dansk gennem bl.a. lytteøvelser og læse-test.

Instruktører

Instruktørerne har typisk dansk som modersmål og en uddannelse som cand. mag. i dansk fra universitetet og er vant til at undervise i dansk som fremmedsprog. Dette gør, at vi kan give de bedste danske sprogkurser til vores deltagere.

Interesseret i andre sprog?

Hvis du er interesseret i andre sprog har vi hos Virksomhedsskolen en bred vifte af forskellige sprogkurser - se eksempelvis mere om vores meget populære engelskkurser, som klæder deltagerne perfekt på sprogligt - både til hverdags og professionelt brug.