Prøve i Dansk

-Når du skal have dokumentation for dine danskkundskaber

Skal du bestå Prøve i Dansk 1, 2 eller 3?

Vi kan hjælpe dig med et målrettet forberedelseskursus, så du består en af danskprøverne ovenfor efter dit valg. Vores lærere kender alle Danskprøverne indgående og ved, hvad der kræves for at bestå.

Med et målrettet kursus hos Virksomhedsskolen får du sprogundervisning, der er tilpasset dit aktuelle niveau i dansk og dine træningsbehov med 100% fokus på, at du består den dansk prøve, du har valgt. Vores lærere på disse træningsforløb har personlig erfaring som både eksaminatorer og censorer ved disse prøver, så de ved, hvad der skal til for at bestå.

Prøverne er en del af grundlaget for at opnå permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab.

Danskprøverne består af en mundtlig og en skriftlig eksamen og omfatter tre områder, der gives karakter for: 

  • Læseforståelse
  • Skriftlig fremstilling
  • Mundtligt kommunikation

Kontakt os for kommende datoer og tilmelding til Prøve i Dansk.