Skriv korrekt dansk

Målgruppe
Medarbejdere der til daglig, i større eller mindre grad, arbejder med skriftlige tekster, og som ønsker at kunne udtrykke sig korrekt på dansk og undgå de mange faldgruber der findes i den danske retskrivning og grammatik.

Formål
- at sætte deltagerne i stand til at løse de mange sprogrigtighedsproblemer, man møder, når man skriver.
- at give deltagerne nogle sproglige værktøjer, der sætter dem i stand til at rette sig selv efter kurset.

Indhold
Vi gennemgår de mest udbredte problemer der knytter sig til dansk retskrivning, herunder stavning og tegnsætning, f.eks. r-fejl, orddeling, komma, forkortelser og endelser. Vi berører også andre områder hvor der kan være problemer, f.eks. typografi og opsætning af tekster.

Vi arbejder med gode huskeregler der gør det lettere at se og undgå fejlene, og vi arbejder med relevante håndbøger der gør det nemmere at løse sproglige problemer i hverdagen.

Tid
Åbent kursus er et 1-dags kursus fra kl. 09.00 - 16.00, datoer se nederst denne side.

Sted
Åbent kursus afholdes på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.
Firmahold afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent hold pr. deltager kr. 3.990,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. forplejning og moms.

Åbne kurser