Skriv korrekt dansk

Målgruppe
Kurset i skriv korrekt henvender sig til medarbejdere der til daglig arbejder med skriftlige tekster, og som ønsker at kunne udtrykke sig korrekt på dansk og undgå de mange faldgruber der findes i den danske retskrivning og grammatik.

Formål

  • at sætte deltagerne i stand til at løse de mange grammatiske udfordringer, man møder, når man skriver dansk 
  • at give deltagerne sproglige værktøjer, der sætter dem i stand til at rette sig selv efter kurset

Indhold
Vi gennemgår de mest udbredte problemer der knytter sig til dansk retskrivning, herunder stavning og tegnsætning, f.eks. r-fejl, orddeling, komma, forkortelser og endelser. Vi berører også andre områder hvor der kan være problemer, f.eks. typografi og opsætning af tekster. Vi arbejder med gode huskeregler der gør det lettere at se og undgå fejlene, og vi arbejder med relevante håndbøger der gør det nemmere at løse sproglige problemer i hverdagen.

Tid
Åbent kursus er et 1-dags kursus fra kl. 09.00 - 16.00. 
Datoer se nederst denne side.

Sted
Åbent kursus afholdes på Virksomhedsskolen.
Firmahold kan afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent hold pr. deltager kr. 3.990,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. forplejning og moms.

Åbne kurser