Formål med sprogkurset i arabisk

Formålet med sprogkurset er at deltagerne skal kunne indgå i simple samtaler på arabisk, vi starter med de almindelige høflighedsfraser.

Målgruppe for sprogkurset

Målgruppen er mennesker der ønsker at kunne begå sig på arabisk, eller ønsker større forståelse for sproget.

Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en sprogtest inden kursusstart.

Indhold på kurset 

Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.

Vi anvender engagerende samtaletekster og eleverne har lejlighed til at medbringe materialer, som vi kan inddrage i det omfang det er muligt. Vi tilstræber en vis bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt udvalg af tekst, og det er også derfor vi opmuntrer elever til at medbringe tekst de har særlig interesse i.

Vi inddrager arabisk grammatik i det omfang der er nødvendigt for at eleverne kan opnå sproglig korrekthed.

Skriftlige arabisk inddrages kun, hvis deltagerne specifikt ønsker det.

Hvad får man ud af et sprogkursus i arabisk? 

Når man deltager i et sprogkursus er det vigtigt for os, at man går derfra med et godt udbytte, og rent faktisk bliver i stand til at begå sig på arabisk. Vi går utroligt meget op i individuel læring, og har fokus på at hver deltager får åbnet op for det størst mulige potentiale. Nøglen til det er spændende og interaktiv undervisning, som vi har mange års erfaring med, gennem vores sprogkurser i arabisk.

Instruktører

Vore veluddannede instruktører har typisk arabisk som modersmål og alle har erfaring med voksenundervisning. Vi lægger vægt på at vore undervisere kan tale et forståeligt dansk, og er bosatte i Danmark.

Tid

Et kursusmodul er typisk på 30 til 45 lektioner, to eller tre lektioner pr. mødegang en eller flere gange ugentligt. Firmaer der har brug for arabisk i forbindelse med forretningsmæssige samarbejder eller forretningsbehov kan henvende sig med deres ønsker, og får et forslag fra os på den baggrund. Vi udfører gerne sprogtest for optimal tilrettelæggelse af forløb, og vi står for evaluering og kursusbeviser.

Enkeltundervisning kan tilrettelægges individuelt.

Sted

Hos Virksomhedsskolen, online eller hos virksomheder over hele landet efter aftale.