Målgruppe
Alle nye udenlandske medarbejdere i jeres organisation med behov for hurtigt at skaffe sig viden om danske forhold på arbejdspladsen og i privatlivet.

Formål
At give deltagerne en viden om Danmark og nogle værktøjer som gør dem i stand til at fungere på arbejdet og i privatlivet, så snart de er kommet til landet.

Indhold
- dansk mentalitet og kultur
- dansk arbejdspladskultur
- do's and don'ts
- Danmark i tal
- sociale netværk og fritid

Undervisningen foregår på engelsk

Varighed
Kurset strækker sig over en dag kl. 09.00 - 16.00.

Sted
Åbent kursus foregår i vores lokaler i København.
Firmahold gerne i jeres lokaler overalt i Danmark.

Pris
Åbent kursus pr deltager kr. 2.490,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. forplejning og moms.