Kursus i facilitering

Mål:
Formålet med dette kursus at give kursusdeltagerne nogle relevante forudsætninger og værktøjer for at kunne facilitere processer på en måde, der skaber værdi for arbejdspladsen.

Indhold:
Du lærer metoder til at navigere i rollen som facilitator og du lærer at hjælpe grupper med at udvikle ideer og tage beslutninger. Du får udviklet din rolle som facilitator, så du fremstår med større autoritet og gennemslagskraft.

Vi giver dig værktøjer til at udfordre vanetænkning hos deltagerne over for de processer, du sætter i gang, og du lærer at håndtere modstand og utilfredshed blandt deltagere.

Du lærer metoder som gennem engagement og involvering skaber god energi og høj effektivitet i gruppen. Du lærer at runde af og opsummere på den læring og de resultater der er opnået i processen.

1-dags kursus fra kl. 09.00 til 6.00

Deltagere: maks. 15 personer