Italiensk

Kursus Dato
Generelt italiensk - åbent kursus
Generelt italiensk - åbent kursus
Generelt italiensk - åbent kursus

Spansk

Kursus Dato
Generelt spansk - åbent kursus
Generelt spansk - åbent kursus
Generelt spansk - åbent kursus

Engelsk

Kursus Dato
Crash kursus
Engelsk Fast Track - online
Business engelsk - online
Engelsk Fast Track - online
Business engelsk - online
Crash kursus
Generelt engelsk - åbent kursus
Business engelsk - online
Business engelsk - online
Engelsk Fast Track - online
Engelsk Fast Track - online
Crash kursus
Business engelsk - online
Business engelsk - online
Engelsk Fast Track - online
Engelsk Fast Track - online
Generelt engelsk - åbent kursus
Generelt engelsk - åbent kursus

Tysk

Kursus Dato
Generelt tysk - åbent kursus
Generelt tysk - åbent kursus
Generelt tysk - åbent kursus

Fransk

Kursus Dato
Generelt fransk - åbent kursus
Generelt fransk - åbent kursus
Generelt fransk - åbent kursus

Svensk

Kursus Dato
Generelt svensk - åbent kursus
Generelt svensk - åbent kursus
Generelt svensk - åbent kursus

Dansk

Kursus Dato
Dansk for udlændinge online
Dansk for udlændinge online
Dansk for udlændinge online
Notat- og referatteknik
Dansk for udlændinge online
Dansk for udlændinge online
Dansk for udlændinge online
Skriv godt dansk
Skriv korrekt dansk
Notat- og referatteknik
Skriv godt dansk
Dansk for udlændinge online
Dansk for udlændinge online
Dansk for udlændinge online
Skriv korrekt dansk

Personlig udvikling

Kursus Dato
Konflikthåndtering
Mødeledelse
Plan i eget arbejde
Assertionstræning
Kommunikation og Dialog
Præsentationsteknik
Konflikthåndtering
Mødeledelse
Mødeledelse
Præsentationsteknik
Plan i eget arbejde
Konflikthåndtering
Kommunikation og Dialog
Assertionstræning