Notat- og referatteknik

Formål
Formålet med kurset er at lære jeres medarbejdere en række relevante notat- og referatteknikker, der gør dem i stand til at notere det væsentligste fra møder og præsentationer og efterfølgende udarbejde klare, præcise og dækkende referater, som er målrettet til de pågældende modtagere.

Udbytte

 • Du bliver bevidst om de krav, der stilles til en referent.
 • Du lærer at lytte fokuseret under møder.
 • Du lærer at få de relevante og væsentlige notater ned på papiret.
 • Du lærer at udforme og strukturere dine referater, så de bliver præcise og dækkende.
 • Du lærer at målrette dine referater til din målgruppe.
 • Du lærer at skrive et klart og modtagervenligt dansk.
 • Du får konkrete kommunikationsværktøjer med hjem, så du bliver selvkørende efter kurset.

Indhold og form
Kurset veksler mellem oplæg og masser af praktiske øvelser, hvor der bliver rig mulighed for at træne notat- og referatteknik i praksis.

 • Referentens rolle - rettigheder og ansvar
 • Referentens arbejde før, under og efter mødet
 • Fokuseret lytteteknik med brug af aktiv lytning
 • Effektive notatteknikker med bl.a. Mind Mapping
 • Lær at notere det væsentligste fra møder og drøftelser i forhold til opgaven/modtagerne
 • Opstilling af notater og referater med model-eksempler
 • Sproget i referatet. Skriv klart og modtagervenligt
 • Vær opmærksom på afsender- og modtagerforhold ved den endelige udformning
 • Masser af praktiske øvelser undervejs med direkte feedback og coaching af den enkelte deltager
 • Konkrete kommunikationsværktøjer til selvstændig udformning af referater efter kurset
notat

Varighed
Åbent hold er et 1-dags kursus fra kl. 09.00 -16.00. Åbent hold, se datoer nederst på denne side.
Firmahold kan tilrettelægges efter jeres kalender.

Sted
Åbent hold afholdes på Virksomhedsskolen. 
Lukket firmahold kan afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Priser
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.990,- eksklusiv moms og forplejning.

Åbne kurser