Notat- og referatteknik

Formål
Formålet med kurset er at lære jeres medarbejdere en række relevante notat- og referatteknikker, der gør dem i stand til at notere det væsentligste fra møder og drøftelser i forhold til opgaven og efterfølgende udarbejde nogle klare, præcise og dækkende referater, som er målrettet til de pågældende modtagere.

Udbytte
Du bliver bevidst om de krav, der stilles til en referent
Du lærer at lytte fokuseret under møder
Du lærer at få de relevante og væsentlige notater ned på papiret
Du lærer at udforme og strukturere dine referater, så de bliver præcise og dækkende
Du lærer at målrette dine referater til din målgruppe
Du lærer at skrive et klart og modtagervenligt dansk
Du får konkrete kommunikations-værktøjer med hjem, så du bliver selvkørende efter kurset.
Indhold og form

Kurset veksler mellem oplæg og masser af praktiske øvelser, hvor der bliver rig mulighed for at træne notat- og referatteknik i praksis.

Referentens rolle - rettigheder og ansvar
Referentens arbejde før, under og efter mødet
Fokuseret lytteteknik med brug af aktiv lytning
Effektive notatteknikker med bl.a. Mind Mapping
Lær at notere det væsentligste fra møder og drøftelser i forhold til opgaven/modtagerne
Opstilling af notater og referater med model-eksempler
Sproget i referatet. Skriv klart og modtagervenligt
Vær opmærksom på afsender- og modtagerforhold ved den endelige udformning
Masser af praktiske øvelser undervejs med direkte feedback og coaching af den enkelte deltager
Konkrete kommunikations-værktøjer til selvstændig udformning af referater efter kurset

Varighed
1 dag fra kl. 09.00 -16.00 inkl. pauser. Kurset kan afvikles året rundt på datoer efter jeres kalender.

Åbent hold, se datoer nederst på denne side.

Sted
Åbent hold: Kurserne afvikles på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1620 København V.
Lukket firmahold afvikles i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Priser
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.990,- eksklusiv moms og forplejning.

Åbne kurser