Konflikthåndtering

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i den offentlige og private sektor som ønsker træning og indsigt i potentielt konfliktskabende situationer.

Formål
At styrke deltagernes evner og sikkerhed i konflikthåndtering.

Indhold
En gennemgang af forskellige konflikttyper, herunder personelle, interpersonelle og strukturelle konflikter.

Kurset beskæftiger sig således med:

  • Konflikter der har rod i organisationens udformning, herunder arbejdsgange og ansvarsområder
  • Konflikter der er forårsaget af konflikter hos den enkelte medarbejder
  • Konflikter mellem to eller flere personer, kollega til kollega, medarbejder til ekstern part
  • "Konflikttrappen" -  en model der giver deltagerne større indsigt i og forståelse for udvikling af konflikter.

Deltageren bliver trænet, gennem praktiske øvelser og rollespil, i den adfærd, der er med til at forebygge og løse konflikterne.

Konflikt

Kursusudbytte
Deltagerne bliver bedre i stand til at identificere forskellige konflikttyper og kan dermed bedre imødegå og løse dem.
Deltagerne bliver i stand til at vurdere hvem der bør gribe ind i en given konflikt - og hvordan.
Deltagernes evne til at gå i åben dialog om uenigheder styrkes.

Varighed
Åbent kursus afholdes som et-dags kursus kl. 09.00 - 16.00.
Lukket firmahold afholdes efter aftale.

Lokation
Åbent kursus afholdes på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.

Firmahold kan afholdes i vores lokaler eller ude hos virksomheder i hele landet.

Pris
Åbent kursus pris pr. deltager, inkl. kursusmaterialer: i alt kr. 5.500,- ekskl. forplejning og moms

Åbne kurser