Konflikthåndtering

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i den offentlige og private sektor som ønsker træning og indsigt i potentielt konfliktskabende situationer.

Formål
At styrke deltagernes evner og sikkerhed i konflikthåndtering.

Indhold
En gennemgang af forskellige konflikttyper, herunder personelle, interpersonelle og strukturelle konflikter.

Kurset beskæftiger sig således med:

  • Konflikter der har rod i organisationens udformning, herunder arbejdsgange og ansvarsområder
  • Konflikter der er forårsaget af konflikter hos den enkelte medarbejder
  • Konflikter mellem to eller flere personer, kollega til kollega, medarbejder til ekstern part
  • "Konflikttrappen" -  en model der giver deltagerne større indsigt i og forståelse for udvikling af konflikter.

Deltageren bliver trænet, gennem praktiske øvelser og rollespil, i den adfærd, der er med til at forebygge og løse konflikterne.

Konflikt

Kursusudbytte
Deltagerne bliver bedre i stand til at identificere forskellige konflikttyper og kan dermed bedre imødegå og løse dem.

Deltagerne bliver i stand til at vurdere hvem der bør gribe ind i en given konflikt - og hvordan.

Deltagernes evne til at gå i åben dialog om uenigheder styrkes.

Varighed
Kurset strækker sig over 1 dag fra kl. 09.00 - 16.00 og kan afvikles efter jeres kalender året rundt.

Deltagerantal: min. 9 personer og maks. 16 personer. Holdet deles efter 16 tilmeldte deltager