Konflikthåndtering

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i den offentlige og private sektor som ønsker træning og indsigt i potentielt konfliktskabende situationer.

Formål
At styrke deltagernes evner og sikkerhed i konflikthåndtering.

Indhold
En gennemgang af forskellige konflikttyper, herunder personelle, interpersonelle og strukturelle konflikter.

Kurset beskæftiger sig således med:

  • Konflikter der har rod i organisationens udformning, herunder arbejdsgange og ansvarsområder
  • Konflikter der er forårsaget af konflikter hos den enkelte medarbejder
  • Konflikter mellem to eller flere personer, kollega til kollega, medarbejder til ekstern part
  • "Konflikttrappen" -  en model der giver deltagerne større indsigt i og forståelse for udvikling af konflikter.

Deltageren bliver trænet, gennem praktiske øvelser og rollespil, i den adfærd, der er med til at forebygge og løse konflikterne.

Konflikt

Kursusudbytte
Deltagerne bliver bedre i stand til at identificere forskellige konflikttyper og kan dermed bedre imødegå og løse dem.
Deltagerne bliver i stand til at vurdere hvem der bør gribe ind i en given konflikt - og hvordan.
Deltagernes evne til at gå i åben dialog om uenigheder styrkes.

Tid 
Åbent kursus er et 1-dags kursus fra kl. 09.00 - 16.00.
Lukket firmahold efter aftale.

Sted
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, København.
Lukket firmahold afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent kursus pris pr. deltager, inkl. kursusmaterialer: i alt kr. 4.600,- ekskl. forplejning og moms

Åbne kurser