Kommunikation og Dialog

Formål
Formålet med kurset er at give den enkelte medarbejder nogle værktøjer til at kommunikere bedre med andre mennesker. Det handler om at kunne kommunikere med empati og respekt for andres opfattelser, følelser og forskellighed samtidig med, at man får sagt det, man gerne vil på den rigtige måde, så samarbejdet styrkes og udvikles.

Udbytte

  • Du får en forståelse for hvad der former din egen personlige kommunikation.
  • Du lærer at forstå andres kommunikation – bagvedliggende motiver og hensigter.
  • Du lærer at agere proaktivt og at justere uhensigtsmæssig kommunikation.
  • Du bliver mere tolerant og rummelig i din adfærd – bedre dialog og samarbejde.
  • Du lærer at sige, hvad du har brug for og sige fra over for det, du ikke ønsker.
  • Du lærer at bevare dialogen med dine kolleger- selv i vanskelige situationer.
  • Du lærer at bruge dialogen som et redskab til at styrke og udvikle samarbejdet.
  • Du får konkrete værktøjer med hjem fra kurset, du kan bruge i din dagligdag.

Indhold
Kommunikationens grundelementer: de mentale processer
Dit personlige kommunikations DNA og hvordan det påvirker din kommunikation · Fra reaktiv til proaktiv kommunikation gennem selvforståelse
Kommunikation som kropsprog og adfærd
Dialogen som et aktivt værktøj til at styrke samarbejdet
Vær bevidst om dit sprog og om de signaler det udsender
Aktiv lytning – lyt med forståelse og empati
Lær at give og modtage kritik
Lær at håndtere egne og andres følelser: vrede, glæde m.v.
Styrk dit selvværd og din selvtillid og brænd igennem med dit budskab
Kommuniker med empati og understøt andres selvværd

Form
Teoretiske indlæg, gruppediskussioner, interaktion og feedback
Gruppeøvelser med udfordringer på holdninger og empati
Konkrete øvelser i dagligdags kommunikation på arbejdspladsen
Kommunikationsøvelser hvor du lærer det modtagervenlige sprog
Afsluttende øvelser i at definere din personlige handleplan for bedre kommunikation

Tid 
Åbent kursus er et 1-dags kursus fra kl. 09.00 - 16.00.
Lukket firmahold efter aftale.

Sted
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, København.
Lukket firmahold afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent kursus pris pr. deltager, inkl. kursusmaterialer: i alt kr. 3.990,- ekskl. forplejning og moms
 

Åbne kurser