Tysk sprogkurser

Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.

Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt.

Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg.

Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed.

Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

Et kursusmodul er typisk på 30 til 45 lektioner, to eller tre lektioner pr. mødegang en eller flere gange ugentligt.