tyskTyskland er vores naboland og vore naboer kan med rette forvente at vi kan tale nogle korrekte, tyske gloser hvad enten vi er på ferie eller arbejde. Et sprogkursus i tysk er derfor din sikring i, at kunne kommunikere solidt med vores tyske naboland.

Målgruppe og formål med kurset

På tysk har vi derfor en lang række generelle og specialiserede kurser, fra Almindeligt tysk sprog, Business tysk, Crash kursus i tysk. Vi underviser også i tysk for mennesker der har brug for at kunne begå sig forretningsmæssigt i Eksport og marketing, Forhandlingsteknik, Forsikring, Jura, Regnskab eller som har særligt behov for at kunne begå sig over en telefon eller på skrift. Endelig tilbyder vi ‘Super Deutsch’ for de særligt travle! Kurset henvender sig til alle der ønsker et hurtigt løft i mundtligt tysk med fokus på talefærdighed inden for moderne tysk, som det tales i dag.

Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en sprogtest inden kursusstart.

Indhold på sprogkurset

Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer. Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt muligt. Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg. Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed. Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

Hvad får man ud af et sprogkursus i tysk? 

Efter deltagelse i et sprogkursus hos os er det vigtigt, at man får en god ballast med herfra, og bliver i stand til i langt højere grad at kunne begå sig på tysk. Vi går rigtig meget op i den individuelle læring, og har fokus på at hver enkelt deltager får åbnet op for det størst mulige potentiale. Nøglen til det er spændende og interaktiv undervisning, som vi har mange års erfaring med, gennem vores mange sprogkurser i tysk.

Tid

Et kursusmodul er typisk på 30 til 45 lektioner, to eller tre lektioner pr. mødegang en eller flere gange ugentligt.

Sted

Vi underviser i København, online samt hos virksomheder i hele Danmark efter aftale.