Tysk sprogkurser

Tyskland er vores naboland og vore naboer kan med rette forvente at vi kan tale nogle korrekte, tyske gloser hvad enten vi er på ferie eller arbejde.

Målgruppe og Formål

På tysk har vi derfor en lang række generelle og specialiserede kurser, fra Almindeligt tysk sprog, Business tysk, Crash kursus i tysk. Vi underviser også i tysk for mennesker der har brug for at kunne begå sig forretningsmæssigt i Eksport og marketing, Forhandlingsteknik, Forsikring, Jura, Regnskab eller som har særligt behov for at kunne begå sig over en telefon eller på skrift. Endelig tilbyder vi ‘Super Deutsch’ for de særligt travle! Kurset henvender sig til alle der ønsker et hurtigt løft i mundtligt tysk med fokus på talefærdighed inden for moderne tysk, som det tales i dag.

Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en sprogtest inden kursusstart.

Indhold

Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.

Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt muligt.

Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg.

Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed.

Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

Tid

Et kursusmodul er typisk på 30 til 45 lektioner, to eller tre lektioner pr. mødegang en eller flere gange ugentligt.

Sted

Vi underviser i Århus og København samt hos virksomheder i hele Danmark efter aftale.

On-line kurser og webinarer med tyskundervisning er også mulige, vi har fjernundervisning i hele Europa.