Forsikring

Målgruppe

Primært medarbejdere i forsikringsbranchen med behov for at kunne udtrykke sig på tysk om forsikringsforhold generelt i praktiske sammenhænge.

Formål

  • at øge deltagernes kendskab til generel tysk forsikringsterminologi og internationale forsikringsforhold
  • at give deltagerne lejlighed til at formulere sig på tysk om forsikringsfaglige forhold med udgangspunkt i det enkelte selskabs situation.

Indhold

Types of general insurance - types of personal and long-term insurance - purchasing life and non-life insurance - making a claim - insurance company practice - risk management - reinsurance - the insurance industry abroad - international aspects of insurance.

Varighed

30 eller 40 lektioner afhængig af ønsker og behov.