Jura

Målgruppe

Medarbejdere med behov for at kunne udtrykke sig nuanceret og præcist på tysk om juridiske forhold generelt i job-relevante sammenhænge.

Formål

  • at øge deltagernes kendskab til tysk juridisk terminologi
  • at øge deltagernes viden om juridiske forhold i tysktalende lande 
  • at give deltagerne lejlighed til at formulere sig på tysk i realistiske faglige kommunikations-situationer.

Indhold

Sources of law - courts of law - law of persons - law of contract - law of torts - trusts - law of property - law of succession - criminal law - judicial procedure - agency and partnership - monopolies and mergers - bankruptcy - arbitration.

Varighed

30 eller 40 lektioner afhængig af ønsker og behov.