Business tysk

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der ønsker at kunne deltage i, eller selvstændigt gennemføre møder, præsentationer og forhandlinger på tysk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Der forudsættes et rimeligt, alment niveau i tysk for at kunne deltage. Vi tilbyder gratis niveautest.

Formål
- at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at gennemføre et møde, en præsentation eller en forhandling mere effektivt
- at give deltagerne lejlighed til at prøve sig af på tysk i realistiske rollespil om møder, præsentationer og forhandlinger

Indhold
Vi starter med at give alle deltagerne et mundtligt brush-up på videregående niveau så alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af møder, præsentationer og forhandlinger. Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på tysk Vi træner deltagerne i aktiv lytning på tysk med fokus på de finere nuancer i sproget. God sproglig takt og tone ved møder, præsentationer og forhandlinger gennemgås. Mange praktiske og realistiske møder, præsentationer og forhandlinger gennemføres under hele kurset.

Varighed
Kurset strækker sig over 30 eller 40 lektioner med 2-3 ugentlige lektioner.

Tid
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

Lokation 
Kurset afholdes som et online kursus.