Eksport og marketing

Målgruppe

Primært medarbejdere i erhvervslivet der beskæftiger sig med salg, eksport og marketing i internationale sammenhænge. 

Formål

  • at bibringe deltagerne kendskab til relevant fagterminologi inden for området
  • at bibringe deltagerne kendskab til internationale marketingsforhold
  • at give deltagerne kendskab til den internationale faglitteratur.

Indhold
International marketing - identifikation af afsætningsmuligheder - prisfastsættelse - marketing strategier - produktpolitik - logistik - marketing planlægning - promotionpolitik - case studies.

Varighed
Kurset strækker sig over 30 eller 40 lektioner med 2 ugentlige lektioner.