Formål med sprogkurset i svenskSvensk

  • at lære deltagerne mundtligt svensk på den kortest mulige tid
  • at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt
  • at give deltagerne sproglig selvtillid på svensk

Målgruppe for sprogkurset
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lære svensk hurtigt i en lille effektiv gruppe hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager.
Alle deltagere testes inden kursusstart så indplacering på det rigtige niveau kan sikres.

Indhold på kurset
Der tales svensk lige fra begyndelsen og arbejdes med moderne, let forståelige tekster der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på svensk.
Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt.
Grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforåd.
Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet svensk gennem lytteøvelser og læsetest.
Svensk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Hvad får man ud af et sprogkursus i svensk? 
Efter at have deltaget i et sprogkursus hos os er det vigtigt, at man føler, at man rent faktisk får noget med herfra, og bliver i stand til rent faktisk at begå sig på svensk. Vi går super meget op i den individuelle læring, og har fokus på at hver deltager får åbnet op for det størst tænkelige potentiale. Nøglen til det er spændende og interaktiv undervisning, som vi har adskillige års erfaring med, gennem vores forskellige sprogkurser i svensk.