(korreleret til Common European Framework niveauer)

Niveau 0,00 – 0,99 (CEFR A1)

Man kan nogle få gloser og måske et par faste udtryk.
Udtale og grammatik på meget lavt niveau.
Man kan forstå enkelte gloser og vendinger og kan skrive enkelte ord, adresser og nationalitet.

Niveau 1,00 (CEFR A2)

Man kan tale fremmesproget til husbehov og ”overleve” på turistniveau på restauranter, hoteller og i butikker.
Udtale og grammatik udviser mange fejl, men enkle budskaber trænger igennem.
Korte og enkle beskeder kan skrives.

Niveau 2,00 (CEFR B1)

Man kan tale om personlige forhold, arbejde og interesser.
Man kan small-talke med de fleste udlændinge, men der kan ikke føres samtale om mere komplicerede emner eller arbejdsrelaterede spørgsmål.
Man kan skrive en kortere mail og andre små beskeder.

Niveau 3,00 (CEFR B2)

Her er man på et godt brugerniveau og taler flydende om både dagligdags emner, samfund, politik, kultur og om jobfaglige forhold.
Der mangler stadig de finere nuancer i gloseforråd og grammatik.
Udtalen er god og forståelig, men man lyder stadig ”dansk”.
Man kan skrive en mail, evt. brev eller et oplæg. Det er dog ikke 100% korrekt endnu.

Niveau 4,00 (CEFR C1)

Man kan her anvende sproget fleksibelt, nuanceret og præcist.
Man mangler næsten aldrig gloser, når man taler eller læser.
Man opleves som professionel på fremmedsproget i jobmæssige sammenhænge og ens faglige profil brænder godt igennem.
Man kan håndtere næsten al skriftlig kommunikation, dog kan der stadig være et par småfejl.

Niveau 5,0 (CEFR C2)

Man taler flydende og korrekt på niveau med en veluddannet indfødt sprogbruger.
Ens personlighed og faglige profil brænder 100% igennem på fremmedsproget.
Man forstår alle sprogets finere nuancer – ironi, humor og ordspil.
Man kan udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget på niveau med en veluddannet indfødt.