Generelt portugisisk - åbent hold

Målgruppe
Medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet portugisisk undervisning.

Formål

  • at øge deltagernes talefærdighed på portugisisk
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situations dialoger etc.
  • at gøre deltagerne bevidste om de muligheder, de selv har for at holde erhvervede sprogfærdigheder vedlige

Indhold
Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elever i realistiske samtalesituationer. Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt. Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg. Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed. Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

Varighed
Kurset består af 20 lektioner som afvikles med 2 lektioner a 45 minutter pr. mødegang over 10 uger.

Tid:
Undervisningen foregår fra kl. 16:00 til 17:30 over ti mødegange.

Lokation 
Vi tilbyder både undervisning online og ved fremmøde på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1620 København V.
Ved tilmelding venligst informer om du ønsker undervisning online eller ved fremmøde.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 4.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 

Vi tilbyder også lukkede firmahold eller enetimer. Kan afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

Åbne kurser