Generelt italiensk - åbent kursus

MålgruppeItalien
Medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet italiensk undervisning.

Formål

  • at øge deltagernes talefærdighed på italiensk
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situations dialoger etc.
  • at gøre deltagerne bevidste om de muligheder, de selv har for at holde erhvervede sprogfærdigheder vedlige

Indhold
Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elever i realistiske samtalesituationer. Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt. Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg. Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed. Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

Varighed
Kurset består af 20 lektioner som afvikles med 2 lektioner a 45 minutter pr. mødegang over 10 uger

Lokation 
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V. Kan også afholdes som et online kursus.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 


Vi tilbyder også lukkede firmahold eller enetimer. Kan afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

 

Åbne kurser