Mødeledelse

Få styr på mødet og undgå ineffektive møder

Målgruppe
Kurset er for alle, der ønsker at lære god og effektiv mødeledelse,
så alle bagefter føler, de fik nået noget konkret på mødet.

Mål
Formålet med kurset er at give kursisterne nogle redskaber til at planlægge og gennemføre nogle effektive møder, hvor der er fokus på at undgå tidsspild og holde den røde tråd samtidig med at mødedeltagerne engageres og involveres aktivt i mødets dagsorden.
Effektiv planlægning og forberedelse af møder:

 • Gode måder at åbne et møde på
 • Forskellige mødeformer
 • Tackling af tidsrøvere, og om hvordan du holder den røde tråd
 • Mål og delmål med mødet
 • Din personlige fremtræden som mødeleder
 • Involvering af deltagerne under mødet
 • Aktiv lytning og styring af diskussioner
 • Opsummering af deltagerindlæg
 • Praktiske øvelser undervejs i indlært stof
 • Konklusion på mødet
 • Afrunding af mødet

Indhold
Kurset veksler mellem oplæg og masser af praktiske øvelser, hvor der er rig mulighed for at træne mødeledelse ud fra dine egne oplevelser og problemstillinger.

Mødeledelse
Udbytte:

 • Du bliver bedre til at planlægge dine møder
 • Du lærer at strukturere og disponere dine møder
 • Du lærer om forskellige mødeformer, og om hvornår de anvendes
 • Din personlige gennemslagskraft styrkes
 • Du lærer at holde den røde tråd
 • Du lærer aktiv lytning og at give plads til deltagerne under mødet
 • Du lærer at styre mødet uden at være dominerende
 • Du lærer at opsummere deltagerindlæg loyalt og konstruktivt
 • Du lærer at konkludere på mødet og runde det af

Varighed 
Åbent kursus afholdes som et-dags kursus kl. 09.00 - 16.00.
Lukket firmahold afholdes efter aftale.

Location
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, København.
Lukket firmahold afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent kursus pris pr. deltager, inkl. kursusmaterialer: i alt kr. 5.500,- ekskl. forplejning og moms

Åbne kurser