Skriv godt dansk

Målgruppe
Dette kursus henvender sig til private virksomheder og offentlige institutioner som ønsker at optimere deres skriftlige kommunikation ved at udvikle den enkelte medarbejders evne til at skrive et godt, læsevenligt og brugerorienteret dansk.

Formål
at sætte deltagerne i stand til at skrive et klart, nutidigt og læsevenligt sprog
at gøre deltagerne mere bevidste om modtagernes sproglige forudsætninger.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne tekster og behov, og vi gennemgår en række af de forhold der omgiver teksterne, f.eks. afsenderprofil, målgruppe, hensigt og genre.

Når disse forhold er afklaret, begynder vi at arbejde med det gode sprog, f.eks. det modtagervenlige sprog, læsbarhed og læselighed, kancellistil og fagsprog, disposition, sammenhæng samt abstraktionsniveau.

Tid
Åbent kursus afholdes som et 1-dags kursus fra kl. 09.00-16.00
Datoer se nederst denne side.

Sted
Åbent kursus: Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, København V.
Firmahold afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.990,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. forplejning og moms.

Åbne kurser