Dansk for udlændinge online

Dette kursus udbydes som åbent kursus, se datoer nederst på siden.

Form
Kurset foregår som online undervisning. Alt hvad der kræves er en pc med webcam og et headset, så kan vores dygtige instruktører undervise dig, uanset hvor du befinder dig. Du kan se og høre din instruktør og dine medkursister. Du kan også chatte og maile med dem undervejs. Du kan optage hele undervisningsforløbet, så du selv kan gennemgå dine lektioner igen og igen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at lære dansk i en lille effektiv gruppe eller i et enetime-forløb, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Kursusindhold vil blive tilpasset 100% jeres behov og ønsker.

Formål
at lære deltagerne mundtligt dansk på den kortest mulige tid
at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt
at give deltagerne sproglig selvtillid på dansk

Indhold
Vi taler dansk lige fra begyndelsen og arbejder med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltageren til at udtrykke sig på dansk. Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Grammatik- og udtaleregler bliver gennemgået og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforråd. Vi arbejder også med passiv forståelse af talt og skrevet dansk gennem lytteøvelser og læsetest.

Dansk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Instruktører
Alle vores instruktører har en uddannelse i dansk som andetsprog og er vant til at undervise udlændinge fra hele verden i dansk.

Tid
Åbent kursus: Kurset består af 20 lektioner a 45 minutter, der undervises 2 lektioner pr mødegang, i alt 10 gange. 

Mandage kl. 16.00 - 17.30 elementary niveau

Tirsdage kl. 16.00 - 17.30 intermediate niveau

Torsdage kl. 16.00 - 17.30 advanced niveau

Startdatoer, se nederst på denne side

 

Pris
Åbent kursus, pr deltager kr. 2.900,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms.

 

Åbne kurser