Generelt spansk - åbent kursus

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet spanskundervisning. Vi har fokus på en god talefærdighed og et godt aktivt ordforråd til brug i private og i jobfaglige sammenhænge.

Formål

  • at give deltagerne mulighed for at opnå en basis talefærdighed på spansk.
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situationsdialoger etc.
  • at lære deltagerne et brugbart moderne spansk.

Indhold

  • Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.
  • Der anvendes engagerende samtaletekster, fokus på god udtale, et godt ordforråd og de rigtige vendinger.
  • Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et korrekt sprog.

Varighed
Kurset består af 20 lektioner som afvikles med 2 lektioner a 45 minutter pr. mødegang over 10 uger.

Tid:
Undervisningen foregår fra kl. 16:00 til 17:30 over ti mødegange.

Lokation 
Vi tilbyder både undervisning online og ved fremmøde på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1620 København V.
Ved tilmelding venligst informer om du ønsker undervisning online eller ved fremmøde.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 4.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 

Vi tilbyder også lukkede firmahold eller enetimer. Kan afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

Åbne kurser