Generelt spansk - åbent kursus

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet spanskundervisning. Vi har fokus på en god talefærdighed og et godt aktivt ordforråd til brug i private og i jobfaglige sammenhænge.

Formål

  • at give deltagerne mulighed for at opnå en basis talefærdighed på spansk.
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situationsdialoger etc.
  • at lære deltagerne et brugbart moderne spansk.

Indhold

  • Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.
  • Der anvendes engagerende samtaletekster, fokus på god udtale, et godt ordforråd og de rigtige vendinger.
  • Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et korrekt sprog.

Varighed
Kurset består af 20 lektioner som afvikles med 2 lektioner a 45 minutter pr. mødegang over 10 uger.

Tid:
Undervisningen foregår fra kl. 16:00 til 17:30 over ti mødegange.

Lokation 
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.500,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms. 

Vi tilbyder også lukkede firmahold eller enetimer. Kan afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

Åbne kurser