Skriftlig kommunikation

Dette kursus udbydes som åbent kursus, se datoer nederst på siden.

Målgruppe

Alle medarbejdere med behov for at kunne udtrykke sig skriftligt på engelsk i jobmæssige sammenhænge hvor arbejdspladsen kræver skriftlig kommunikation på engelsk i form af f.eks. e-mails, breve, rapporter, mødereferater m.v.

Indhold

  •  brush-up i grammatik og retskrivning
  •  brush-up i tegnsætning og orddeling
  •  træning i udfærdigelse af e-mails
  •  træning i udfærdigelse af forretningsbreve
  •  træning i udformning af intern kommunikation, herunder mødereferater, memoranda og rapporter
  •  træning i udformning af virksomhedens eksterne kommunikation

Varighed

Åbent kursus afholdes i skriftlig engelsk som et 2-dages kursus fra kl. 9.00 til kl. 16.00, se datoer nederst på denne side.

Som lukket firmahold eller enetimer afvikles kurset efter aftale.

Sted

Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.

Lukket firmahold eller enetimer afvikles i jeres eller vores lokaler, efter aftale.

Pris

Åbent kursus, pr deltager: Kr. 3.950,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. forplejning og moms.

Åbne kurser