Engelsk for finanssektoren

Målgruppe
Primært medarbejdere i finanssektoren med behov for at kunne udtrykke sig på engelsk om bankforhold generelt i praktiske sammenhænge.

Formål

 • at øge deltagernes kendskab til generel engelsk finansterminologi
 • at øge deltagernes viden om engelske bankforhold
 • at give deltagerne lejlighed til at formulere sig på engelsk om bankfaglige forhold

Indhold

 • the business of banking
 • retail banking
 • money markets and capital markets
 • a bank's annual report
 • savings and investments
 • interest rates
 • customer relationship management 
 • business relationship management 
 • merchant banking
 • bank lending

30 eller 40 lektioner afhængig af ønsker og behov.

bank