Forhandlingsteknik

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at kunne deltage i eller selvstændigt gennemføre forhandlinger på engelsk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk.
Der forudsættes et rimeligt alment niveau i engelsk for at kunne deltage. Benyt dig af vores gratis niveautest.

Formål
 - at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at gennemføre en effektiv forhandling
 - at give deltagerne lejlighed til at prøve sig af i realistiske rollespil om forhandling

forhandling

Kursets indhold
Vi starter med at give alle deltagerne et mundtligt brush-up på videregående niveau, så alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af forhandlinger.
Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet med fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på engelsk.
Vi træner deltagerne i aktiv lytning på engelsk med fokus på de finere nuancer.
God sproglig takt og tone ved forhandlinger gennemgås.
Mange praktiske og realistiske forhandlingsspil gennemføres under hele kurset.

Instruktører
Undervisningen varetages af vores erfarne, indfødte instruktører med speciale i jobrelateret engelsk.
De nyeste undervisningsmaterialer anvendes.