Brush-up

Målgruppe
Primært medarbejdere, der har behov for et sprogligt løft ("brush-up") inden deltagelse i konferencer, seminarer eller faglige efterudddannelseskurser på engelsk.

Formål
at øge deltagernes kendskab til den fagterminologi, de møder på konferencen, seminaret eller kurset
at give deltagerne lejlighed til at formulere sig aktivt på engelsk i ovennævnte faglige sammenhænge

Indhold
Med udgangspunkt i deltagernes eget konference-, seminar- eller kursusmateriale bibringes deltagerne gennem debat, spørgerunder, cases og præsentationsteknik såvel passive som aktive færdigheder inden for netop de gloseområder, de måtte komme i berøring med under konferencen, seminaret eller kurset.

Virksomhedsskolens instruktører har inden dette brush-up kursus sat sig ind i det konference- eller kursusmateriale deltagerne skal anvende, således at der er basis for en målrettet dialog deltagere og instruktører imellem.

Varighed
Antallet af lektioner kan variere fra 4 til 40 lektioner alt afhængig af startniveau og ønsket slutniveau. Kurset kan afvikles som enelektioner eller hold hos jer eller hos os.