Pharmaceutical English

Målgruppe
Medarbejdere i medicinalindustrien med behov for at kunne udtrykke sig præcist og nuanceret i faglige sammenhænge på engelsk.

Indhold
Ekstensiv og intensiv læsning og diskussion af faglige tekster i samarbejde mellem deltagere og instruktør. Gennemgang af relevante cases med udgangspunkt i deltagernes faglige situation. Præsentationsteknik på engelsk af produkter og projekter efterfulgt af plenum og diskussion.

Instruktører
Såvel indfødte som danske instruktører med en akademisk sproguddannelse og indsigt i medicinalindustriens terminologi.

Varighed
Kurset strækker sig over 40 lektioner. Undervisningen kan foregå hos os eller hos jer. Kurset køres også som 3-dages online kursus.