Almindeligt sprog

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, som ønsker begynderundervisning eller brush-up i spansk. Vi har fokus på en god talefærdighed og et godt aktivt ordforråd til brug i private og i jobfaglige sammenhænge.

Formål

  • at give deltagerne mulighed for at opnå en basis talefærdighed på spansk.
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situationsdialoger etc.
  • at lære deltagerne et brugbart moderne spansk.

Indhold

  • Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.
  • Der anvendes engagerende samtaletekster, fokus på god udtale, et godt ordforråd og de rigtige vendinger.
  • Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et korrekt sprog.

Tid

Åbent kursus: 30 lektioner fordelt med 3 lektioner à 40 minutter på mødegang over 10 uger. 

Vælg mellem torsdage kl. 16.00 - 18.00 eller fredage kl. 8.30 - 10.30.

Sted

Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1.tv., 1620 København V eller Grønnegade 93,1., 8000 Århus 

Pris

Åbent kursus pr deltager, kr. 3.990,- inkl. undervisningsmaterialer, ekskl. moms