Crash kursus

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der føler at de har behov for et hurtigt mundtligt brush-up, inden de f.eks. skal deltage i et møde, en forhandling eller gennemføre en præsentation. Kurset forudsætter at man i forvejen har et vist niveau i spansk. 

Formål

  •  at få bragt deltagernes aktive ordforråd i vejret i en fart.
  •  at give deltagerne sproglig selvtillid så de igen tør sige noget.
  •  at give deltagerne en afpudsning af deres udtale og grammatik.

Indhold
Vi arbejder med moderne, aktuelle tekster samt lydsekvenser. Der lægges op til selvstændige indlæg, debat og diskussion.

Rollespil, cases, præsentationsøvelser og deltagelse i møder og forhandlinger indgår som en integreret del af hele kursusforløbet.
Parallelt hermed trænes udtale, intonation, sprogrigtighed og sprogets nuancer.

Tid
30 eller 40 lektioner efter aftale

Sted
Lukket firmahold eller enetimer afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale. Kan også afholdes som et online kursus.