Business spansk

Kursets målgruppe
Primært medarbejdere i den private sektor med behov for at kunne udtrykke sig nuanceret om erhvervsforhold i praktiske sammenhænge.

Kursets formål
at øge deltagernes kendskab til gangbare erhvervsudtryk på spansk
at give deltagerne lejlighed til at udtrykke sig på spansk i realistiske kommunikations-situationer.

Kursets indhold
Forhandlinger - direct marketing - international handel - business risks - human resources - management strategier - international handel - fusioner og overtagelse - diversifikation - internationalisering - globalisering.

Kursets varighed
Kurset strækker sig over 30 eller 40 lektioner efter aftale.