Sprogkursus

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lære norsk hurtigt og effektivt 
Enetimer eller små hold.
Alle deltagere testes inden kursusstart så indplacering på det rigtige niveau kan sikres.

Formål
- at lære deltagerne mundtligt norsk på den kortest mulige tid
- at give deltagerne sproglig selvtillid på norsk.

Indhold
Der tales norsk lige fra begyndelsen og arbejdes med moderne, let forståelige tekster der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på norsk.
Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt.
Grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforråd.
Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet norsk gennem lytteøvelser og læsetest.
Norsk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Instruktører
Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform.

Varighed
30 eller 40 lektioner efter behov.

Sted
Lukket firmahold eller enetimer afholdes i jeres eller vores lokaler efter aftale.