Fransk sprogkurser

Medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet franskundervisning på små hold eller som enetimer.

Formål

  • at øge deltagernes talefærdighed på fransk
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situations dialoger etc.
  • at gøre deltagerne bevidste om de muligheder, de selv har for at holde erhvervede sprogfærdigheder vedlige

Indhold

Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer.

Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt.

Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg.

Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed.

Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.