Spansk sprogkurser

Formål med sprogkurset i spansk

Til arbejdsmæssige og faglige sammenhænge tilbyder vi spansk-undervisning med særligt fokus på Business spansk, Eksport og marketing, Forhandlingsteknik og Forsikring. Til almindelig spansk-undervisning er formål:

 • at give deltagerne mulighed for at opnå en basis talefærdighed på spansk.
 • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situationsdialoger etc.
 • at lære deltagerne et brugbart moderne spansk.

Målgruppe for kurset

Kurset henvender sig til alle, som ønsker begynderundervisning eller brush-up i spansk. Vi har fokus på en god talefærdighed og et godt aktivt ordforråd til brug i private og i jobrelaterede sammenhænge.

  Sprogkursets indhold

  Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en sprogtest inden kursusstart, og kursusindholdet varierer alt efter kursus. Som hovedregel arbejder vi som følger:

  • Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer. Vi har vægt på almindelige sociale sammenhænge på grundkurset, og på arbejdsmæssige sammenhænge i de specialiserede kurser. Deltagerne er selv velkomne til at inddrage materialer som interesserer dem eller skal anvendes aktuelt i arbejdsmæssig sammenhæng.
  • Der anvendes engagerende samtaletekster, fokus på god udtale, et godt ordforråd og de rigtige vendinger.
  • Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå et korrekt sprog.

  Hvad får man ud af et spansk sprogkursus? 

  Ved deltagelse i et sprogkursus i spansk hos os er det helt centralt, at du går herfra med et godt udbytte, og bliver i stand til at begå dig på spansk. Vi går utroligt meget op i individuel læring, og har fokus på at hver deltager får låst op for det størst mulige potentiale. For at det kan lykkedes, stræber vi efter at praktisere en god, spændende og interaktiv undervisningsform, som vi har adskillige års erfaring med, gennem vores mange forskellige sprogkurser i spansk.

  Instruktører

  Alle kurser for profesionelle varetages af vores erfarne, indfødte instruktører med speciale i jobrelateret spansk.

  Tid

  Lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.
  Åbent kursus: 30 lektioner, 3 lektioner à 40 minutter pr. mødegang over 10 uger.

  Sted

  Åbne kurser foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V eller Ny Banegårdsgade 55, 4., 8000 Århus. Lukket firmahold eller enetimer efter aftale.