Norsk sprogkurser

Målgruppe

Kurser i norsk henvender sig til alle, der ønsker at lære norsk hurtigt og effektivt. Vi tilbyder både enetimer eller undervisning i små hold, og kan målrette undervisningen efter den sammenhæng som eleven forventer at bruge sproget i.

Alle deltagere testes inden kursusstart så indplacering på det rigtige niveau kan sikres.

Formål med norsk-undervisning

  • at lære deltagerne mundtligt norsk på den kortest mulige tid.
  • at give deltagerne sproglig selvtillid på norsk.

Indhold

Der tales norsk lige fra begyndelsen og vi arbejder med moderne, let forståelige tekster der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på norsk.
Vi anvender Samtale, diskussion og rollespil for at fremme den enkeltes mundtlige sprogfærdighed mest muligt.


Den norske grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og vi træner via samtale intenst i at forøge den enkeltes aktive ordforråd.
Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet norsk gennem lytteøvelser og læsetest.
Norsk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Instruktører

Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform.

Tid

30 eller 40 lektioner eller efter behov. Dette kan vi afklare efter sprogtesten samt den sammenhæng hvor du ønsker at kunne tale norsk.

Sted

Vi underviser i Århus og København samt hos dig eller din virksomhed efter aftale. Vi tilbyder også online-undervisning, webinarer og online kurser i hele Europa.