Welcome to Virksomhedsskolen's language test in Swedish

The test increases in difficulty as it moves from level 1.00 to level 5.00. You simply complete what you know without the help of any dictionaries or grammar books etc. Use no more than 30 minutes.

Velkommen til Virksomhedsskolens sprogtest i svensk

Testen er opbygget progressivt med en stigende sværhedsgrad og spænder fra niveau 1 til niveau 5. Du skal blot udfylde det, du kan, uden brug af hjælpemidler på max 30 minutter.

Navn:
E-mail:
Telefon:
Arbejdsplads:
Adresse:
Postnummer:
By:

Niveau 1

Uppgift 1 (Pronomina och verb)

Översätt orden i parentes:

(Jeg er) en man.

(Jeg kommer) från Danmark.

(Hun var) trött.

(Er I) från Köpenhamn?    

Vad (ønsker De) ?

(Har du) en ny bil?

(Han bliver) bättre och bättre.

Uppgift 2 (Motsatser - Adjektiv)

Fyll i motsatsen till följande ord i det tomma fältet:

varm:

hög:

ung:

tung:

mörk:

dålig:

Uppgift 3

Översätt följande meningar:

Har hun ringet? ?

Det vil jeg ikke. .

Vi tales ved. .

Han arbejder ikke her. .

Vi så en film i går. .

Uppgift 4 (Vardagsord)

Översätt följande ord:

1. tog:

2. bruge:

3. mad:

4. uge:

5. springe:

6. hvornår:

7. meget:

Niveau 2

Uppgift 1 (Pronomina)

Översätt orden i parentes:

Jag ringde till (ham) .

(Hendes) bil var svart.

(Jeres) klockor går fel.

Det går inte med (dem) .

Vi har målat (vores) hus vitt.

(Deres) projekt fungerar fint.

Det ser inte bra ut för (Dem) .

Var ligger (jeres) kontor?

Uppgift 2 (Motsatser - Adjektiv)

Fyll i motsatsen till följande ord i det tomma fältet:

1. ofta:

2. rolig:

3. startar:

4. svår:

5. fin:

6. med:

Uppgift 3 (Prepositioner)

Fyll i rätt preposition i följande fälten:

Vi är intresserade projektet.

De har inget behov ett nytt hus.

Han går upp (ad) trappan.

Han arbetar ett företag.

Mats spelar tennis tre gånger veckan.

Uppgift 4 (Vardagsord)

Översätt följande ord:

1. lukke:

2. fordi:

3. forskel:

4. alligevel:

5. kedelig:

6. særlig:

7. tælle:

8. nem:

9. rolig:

10. begynde:

Niveau 3

Uppgift 1 (Pronomina och verb)

Översätt orden i parentes:

Han (lægger) mycket pengar på (vores) företag.

Det har inte (været) lätt.

De hämtade (deres) böcker igår.

Han har (fået) meddelandet.

Han har (betalet) alla (sine) lån.

Uppgift 2

Fyll i pluralformen till följande substantiv:

1. bil:

2. flicka:

3. faktura:

4. match:

5. order:

6. hus:

Uppgift 3

Översätt orden i parentes:

1. (Da) han kom till jobbet var ingen där.

2. Han kunde inte gå på arbete i går, (da) han var sjuk.

3. (Når) det regnar spelar vi alltid spel.

4. Vi vet inte, (om) det fungerar eller inte.

5. (Hvis) det inte fungerar måste vi tänka ut något nytt.

6. (Selv om) vi arbetade hela dagen så gick det inte.

Uppgift 4 (Vardagsord)

Översätt följande ord:

1. ellers:

2. hvorhen:

3. foran:

4. lige ud:

5. gentager:

6. det lader til:

7. plejer:

8. måde:

9. Tak i lige måde:

10. hver:

11. lige overfor:

12. travlt:

13. følelse:

Niveau 4

Uppgift 1 (Verb)

Översätt orden i parentes:

Han (er) redan (gået) .

Vi har (fundet) felet.

Det (er blevet) varmt.

De (tjente) bra på det.

Han (hed) Magnus och han (voksede) hela tiden med uppgiften.

Uppgift 2

Fyll i pluralformen till följande substantiv:

1. problem:

2. analys:

3. äpple:

4. folio:

5. jobb:

6. hund:

7. stad:

Uppgift 3

Fyll i det tomma fältet med korrekt form av "någon", "ingen" eller "vilken":

1. Vi har inte fått (noget) papper.

2. (Hvilken) avdelning söker du?

3. (Intet) hus var bra nog till dem.

4. Jag vill tala med (nogen) som vet (noget) om systemet.

5. (Hvilket) brev?

6. Det fanns (ingen) bilar på parkeringsplatsen.

Uppgift 4 (Vardagsord och fraser)

Översätt följande ord och meningar.

1. Det går ganske godt:

2. Vi var lige ved at gå:

3. Vi plejer at bruge to forskellige systemer:

4. Nu var du heldig:

5. De lader som om intet var sket:

6. Systemet er ikke egnet til det:

7. Vi vender tilbage:

8. Det er tilpas varmt i dag:

9. Det er helt i orden:

10. Han skuffede mig meget:

11. Det lyder godt:

12. Sagtens:

Niveau 5

Uppgift 1 (Modala hjälpverb)

Översätt orden i parantes:

1. Räntorna (vil) stiga i nästa vecka.

2. (Må) jag fråga dig om en sak?

3. Varorna (skal = er nødt til at) komma så snabbt som möjligt!

4. Vi (må) nog gå nu.

5. Det (ville) aldrig fungera.

6. Det (vil) han inte.

Uppgift 2

"Hvor" kan på svenska ha tre betydelser: "Var", "hur" och "där". Fyll i rätt ord i följande meningar:

1. Vi vet inte (hvor) de befinner sig.

2. Han har aldrig återsett staden, (hvor) han föddes.

3. Vi kan inte säga (hvor) gammal den är.

4. De bodde i Köpenhamn i några år, (hvor) de arbetade som frilansjournalister.

Uppgift 3

Följande ord är s.k. språkfällor. Vad betyder de på danska?

1. förstöra:

2. begrunda:

3. le:

4. samfund:

5. förmåga:

6. lämplig:

7. i sär:

8. rodna:

9. otålig:

10. strax:

Uppgift 4

Svensk och dansk grammatik skiljer sig på några punkter. Lös följande uppgifter:

1. Det var inte (ham) som gjorde det.

2. Vi lät (de unge piger) vara i fred.

3. Hon talade länge med (den unge mand)

4. Vi kunde alla vara i (den lille bil)

5. Bänken är (flyttet)

6. Kontoret är otroligt (lille)

7. (Sådant et) system är inte billigt.

Uppgift 5

Översätt följande meningar:

1. Om 14 dage flytter de til deres nye kontor i centrum:

2. Alt er i en sådan stand, at de straks kan flytte ind:

3. Når hun cykler til sit arbejde, lytter hun altid til radio:

4. Hun arbejder som stewardesse i SAS og kører hver dag med sin mand til arbejdet:

5. Hunden var løbet væk, men blev fundet hos naboen: