Præsentationsteknik

Målgruppe
Kurset henvender sig til enhver, som ønsker at styrke sin formidlingsevne og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationsforløb, såvel internt som eksternt.

Formål
- at gøre deltagerne i stand til at tilrettelægge og gennemføre en
overbevisende og effektiv præsentation (struktur, disponering og timing)
- at gøre deltagerne i stand til at håndtere de problemer, der opstår i
forbindelse med énvejskommunikation (motivation og feedback)
- at gøre deltagerne bevidst om eget kropssprog og stemmeføring

Indhold
Hver deltager gennemfører et præsentations-forløb på ca. 10 minutter over et selvvalgt emne, der er forberedt hjemmefra. Forløbet optages og gemmes til brug for sammenligning med den afsluttende præsentation, som hver deltager gennemfører på den sidste kursusdag.

Derefter følger en systematisk gennemgang af følgende emner:
- Hvad er grundelementerne i en effektiv præsentation?
- Hvordan planlægger man et godt præsentationsforløb?
- Hvordan gennemfører man i praksis en overbevisende og virkningsfuld
præsentation?
- Hvordan bruger man mest effektivt en PowerPoint præsentation
- Hvordan sikrer man sig, at man trænger igennem med det ønskede
budskab?
- Hvordan følger man op på et præsentationsforløb?

Med den nyerhvervede teoretiske og praktiske viden i baghovedet gennemfører hver deltager igen et nyt selvstændigt præsentationsforløb over det selvvalgte emne. Hvert forløb optages igen og evalueres af instruktøren og sammenlignes med det første forløb.
Hver deltager får positiv og konstruktiv kritik med hjem og nyttige værktøjer til selvstændigt at arbejde videre med en optimering af sin præsentationsteknik.

Instruktører
Virksomhedsskolen samarbejder med nogle af branchens bedste instruktører med en lang række dokumenterede resultater bag sig inden for præsentationsteknik.

Tid
Åbent kursus afholdes som et-dags kursus kl. 09.00 - 16.00.
Lukket firmahold efter aftale.

Sted
Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.950,- inkl. undervisningsmaterialer ekskl. forplejning og moms.

Open courses