Telefonsvenska

Målgrupp
Alla medarbetare som skall uttrycka sig korrekt på svenska i telefon samt göra sig förstådda i både generella och sakliga sammanhang.

Målsättning
- att känna till allmänna telefonglosor i vardagssituationer
- att förstå betydelsen av att lyssna samt "att lyssna aktivt"
- att lära sig aktiv, muntlig talfärdighet och därmed kunna utttrycka sig klart och koncist med få ord

Innehåll
Kursens första del består av undervisning och instruktioner: 20 lektioner á 45 minuter. Detta kan genomföras antingen på 2 kursdagar eller på 1-10 veckor, beroende på antal lektioner per vecka. Undervisningen kan ske antingen hos oss eller hos Er eller i undervisningslokaler på olika platser i landet.

Kursens andra del omfattar 15 telefonsamtal á 15 minuter. Samtalen sker på svenska och genomförs enligt ett fastställt tidsskema. Läraren ringer til kursdeltagaren och samtalen berör deltagarens arbetsområde.

Deltagarantal
Minimum 4 deltagare.