Generelt svensk

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lære svensk hurtigt i en lille effektiv gruppe hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager.
Alle deltagere testes inden kursusstart så indplacering på det rigtige niveau kan sikres.

Formål
- at lære deltagerne mundtligt svensk på den kortest mulige tid
- at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt
- at give deltagerne sproglig selvtillid på svensk.

Indhold
Der tales svensk lige fra begyndelsen og arbejdes med moderne, let forståelige tekster der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på svensk.
Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt.
Grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforåd.
Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet svensk gennem lytteøvelser og læsetest.
Svensk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Instruktører
Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform.

Tid
Åbent kursus: 20 lektioner à 45 minutter med 2 lektioner pr. mødegang over 10 uger.
Vælg mellem mandage kl. 09.00 - 10.30 eller onsdage kl. 16.00 - 17.30. Kursusstart se nederst på denne side.

Sted
Åbent kursus foregår på Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.
Lukket firmahold eller enetimer afvikles i jeres eller vores lokaler efter aftale.

Pris
Åbent kursus pr. deltager kr. 3.250,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms.

Åbne kurser