Telefonsprog

Målgruppe

Alle medarbejdere, der har behov for at kunne formulere sig korrekt og forståeligt i en telefon i både faglige og almindelige sammenhænge på fransk.

Formål

  • at opnå beherskelse af de gængse telefonudtryk i almindeligt forekommende situationer
  • at optræne lytteforståelse og aktiv lytning
  • at opnå en aktiv mundtlig sprogfærdighed, der sætter kursisten i stand til at formulere sig klart og koncist i komprimeret form.

Indhold

Kurset består af et undervisningsmodul på 20 lektioner à 45 minutter, som kan afvikles over 2 kursusdage eller over en længere periode.

Undervisningen kan foregå hos os eller hos jer.