Business fransk

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der ønsker at kunne deltage i, eller selvstændigt gennemføre møder, præsentationer og forhandlinger på fransk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en gratis sprogtest inden kursusstart.

Indhold
Vi starter med at give alle deltagerne et mundtligt brush-up i fransk. Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på fransk Vi træner kursisterne i aktiv lytning på fransk med fokus på de finere nuancer i sproget. Mange praktiske og realistiske møder, præsentationer og forhandlinger gennemføres under hele kurset. Franske udtaleregler og grammatik gennemgås i nødvendigt omfang.

Varighed
Kurset strækker sig over 30 eller 40 lektioner med 2-3 ugentlige lektioner.

Tid
Tider for lukket firmahold eller enetimer afholdes efter aftale.

Lokation 
Kurset afholdes som et online kursus.