Bank engelsk

Målgruppe
Primært medarbejdere i banksektoren med behov for at kunne udtrykke sig på engelsk om bankforhold generelt i praktiske sammenhænge.

Formål
at øge deltagernes kendskab til generel engelsk bankterminologi
at øge deltagernes viden om engelske, bankforhold
at give deltagerne lejlighed til at formulere sig på engelsk om bankfaglige forhold.

Indhold
The business of banking - the British banking structure - money markets and capital markets - a bank's annual report - savings and investments - interest rates - personal customers - business customers - merchant banking - bank lending.


30 eller 40 lektioner afhængig af ønsker og behov.