Almindeligt sprog

Målgruppe
Medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet engelskundervisning på små hold eller som enetimer.

Formål

  • at øge deltagernes talefærdighed på engelsk
  • at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f.eks. gennem rollespil, situations dialoger etc.
  • at gøre deltagerne bevidste om de muligheder, de selv har for at holde erhvervede sprogfærdigheder vedlige

Indhold
Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer. Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt. Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg. Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed. Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det.

.

Varighed
Et kursusmodul er typisk på 30 til 45 lektioner, to eller tre lektioner pr. mødegang en eller flere gange ugentligt.